Property Advice hjælper A. Enggaard med udlejning af 3.000 kvm erhverv

Der var brug for kort proces, da den gamle "Falckgård" i Aarhus skulle udlejes i en tidsbegrænset periode. Property Advice er lykkedes med opgaven ved at arbejde proaktivt med deres netværk af lejere, der kunne se fordele ved en korttidsleje på attraktive vilkår.


Korttidsleje af erhvervslokaler er ikke noget, der tiltaler alle. For en virksomhed er en flytning lig et stort ressourceforbrug. Det tager tid og koster en del at indrette sig på ny – og derfor er det typisk ikke ret mange, der er interesseret i at påtage sig besværet blot for et par år.

På sigt skal familievirksomheden A. Enggaard A/S udvikle den gamle Falckgård i Aarhus, og frem til da har de opdelt den historiske ejendom i flere erhvervslejemål på samlet set +3.000 m2.

Med korttidsleje følger som oftest nogle bedre og mere fleksible vilkår – men derfor skal der stadig arbejdes mere ihærdigt end med normale, vedblivende lejemål for at finde lejere, der ser fordelene.

For os var det oplagt at lave et samarbejde med Property Advice. Vi har allerede en god track record af løste sager, og vi ved, at de går proaktivt til de udlejningssager, der kræver lidt ekstra,” siger Snorri Húsdal á Steig, der er ejendomschef hos A. Enggaard A/S.

Martin Madsen fra Property Advice har været den ansvarlige for udlejningerne i Falckgården. Han peger på, at opgaven ikke kunne løses alene ved at have sagen liggende på de typiske udlejningsportaler online:

Vi har udnyttet vores forankring i Aarhus til at komme i dialog med de rette virksomheder. Vi har i løbet af de seneste år oparbejdet et stort kartotek af virksomheder, hvor vi ved, at de inden for en årrække skal have nye lokaler, f.eks. pga. vækstambitioner eller ændrede arbejdsgange. Det er primært blandt disse, at vi har fundet lejerne,” siger han.

 

A. Enggård Falkgården 2

A. Enggaard har købt Falckgården, som entreprenøren og ejendomsudvikleren vil omdanne til boliger og erhverv. Foto af Property Advice. 


Hos A. Enggaard A/S prioriteres det, at lejere screenes grundigt, inden man indgår aftaler.

Det er ikke kun for lejerne, det er ressourcekrævende med udskiftninger. Derfor siger vi ikke ja til hvem som helst, men vi prioriterer at bruge den nødvendige tid på at finde de rigtige lejere. Property Advice er dygtige til at screene virksomheder og deres behov, og de er enormt ærlige i deres tilbagemeldinger til os, således at vi får de rigtige lejere ind i vores lejemål,” siger Snorri Húsdal á Steig.

Falckgården var tidligere hovedsæde for 200 medarbejdere fra Falck. Planen er, at ejendommen skal udvikles til et nyt blandet bolig- og erhvervsområde. Indtil da har Property Advice forestået udlejningen af +3.000 m2 erhvervslejemål opdelt i forskellige størrelser, i et samarbejde med ejerne, A. Enggaard A/S.