Ny lovgivning for andelsboligforeninger

Fremover forsvinder en ud af de tre vurderingsprincipper for landets andelsboligforeninger. Flere vælger derfor valuarvurderingen, og det er der flere gode grunde til. 

Folketinget vedtog den 23. februar 2021 en ændring af ejendomsvurderingsloven, der medfører, at der fremover ikke bliver udarbejdet offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger.

Dermed mister andelsboligforeninger den ene ud af tre værdiansættelsesmetoder, som kan anvendes, når andelskronen og dermed andelenes værdi skal sættes.

Loven er endeligt vedtaget den 23. februar 2021, og de andelsboligforeninger, der har ventet på en opdateret offentlig ejendomsvurdering, har derfor ventet forgæves siden 2013, hvor de offentlige ejendomsvurderinger blev fastfrosset, fordi systemet var fejlbehæftet.

Flere vælger valuarvurderingen
I mellemtiden har flere foreninger valgt at skifte over til en valuarvurdering for at få en opdateret værdi af deres foreningsejendom.

Ifølge tal fra landets største online portal for andelsboligforeninger andelsportal.dk er det kun 25 pct. af landets andelsboligforeninger, der anvender anskaffelsesværdien. Nogle har valgt at fastfryse den offentlige vurdering fra 2013, mens resten anvender valuarvurderinger.

”Valuarvurderingen giver jer en reel og aktuel vurdering, som tager højde for det øvrige markeds niveau og derfor typisk er mere retvisende end anskaffelsessummen. Dermed giver det mulighed for at sælge andelsboligerne til den højest mulige pris,”” siger Kristian Jørgensen, der er diplomvaluar hos Property Advice.

Nye krav til diplomvaluaren
Valuarvurderinger udarbejdes ved, at ejendommens værdi i fri handel fastsættes som en udlejningsejendom af en uddannet valuar. I 2018 kom der nye krav til, at det skal være en uddannet diplomvaluar, som foretager vurderingen ud fra nye, skærpede metodekrav.

 

Skal vi hjælpe med en valuarvurdering?

Hos Property Advice håndterer vi hvert år mange vurderinger, og vi sikrer altid, at kvaliteten og værdien lever op til målet med en valuarvurdering.

Vi vil gerne give jer en nærværende oplevelse, og derfor besigtiger vores diplomvaluar selv jeres ejendom - så I på såvel kort som lang sigt giver andelsboligforeningen det bedst mulige grundlag og resultat.