Fra gammel supermarkedsgrund til nyt seniorfællesskab

Property Advice og AART Architects har arbejdet sammen om en lokalplan for et markant boligbyggeri i Silkeborg, der skal imødekomme den store efterspørgsel for fællesskab blandt seniorer.

Ultimo januar 2021 godkendte byrådet i Silkeborg Kommune en lokalplan, og således kan køberne af projektet nu se frem til at opføre 96 boliger på hjørnet af Lupinvej og Kejlstrupvej.

”Vi synes, det er et stærkt projekt med en langsigtet strategi om at bygge til seniorer, hvor der så til gengæld – til forskel fra parcelhuset – er fællesskab lige uden for døren sammen med de andre beboere,”. Intimiteten og fællesskabet om boligerne understreges også af, at bebyggelsen får sit eget vejnavn, ”Solsikkevænget”, som vil være den fremtidige adresse, siger Heine Jensen, der er CEO hos Property Advice, som har udviklet lokalplanen sammen med Aart Architects.

Boligerne opføres i en U-form, hvor der i midten etableres et grønt gårdmiljø med afskærmning fra trafikken. Derudover er der tiltænkt taghaver og altaner. De 96 parkeringspladser begrønnes og placeres langs bebyggelsens interne vej mod vest og mod Lupinvej. Hermed reduceres den synlige parkering i gaderummet og hjælper til at fastholde den grønne karakter for området. Det støjbelastede parkeringsareal mod Lupinvej etableres bag trærække og buske mod syd.

Philip Eduard, associeret partner hos Property Advice, har sammen med Heine Jensen formidlet salget af projektet til EjendomsInvestering A/S i Silkeborg. De ønsker ikke at offentliggøre den konkrete pris, men der er tale om et tocifret millionbeløb. 

Flere seniorer vil videre fra parcelhuset


I de kommende 10 år vil gruppen af borgere over 70 år ifølge Danmarks Statistik vokse med 20 pct., og det stiller store krav at kunne opfylde den voksende gruppes boligbehov.

”Hvor seniorer tidligere blev boende i deres parcelhuse længst muligt, efterspørger mange nu i højere grad mindre boliger uden have, der kræver mindre vedligeholdelse. Desuden ser vi en tendens til, at seniorer vil samle sig i bofællesskaber for at bekæmpe ensomhed og for at realisere sig selv i nye fællesskaber,” siger Philip Eduard fra Property Advice. 

Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at mere end 80.000 seniorer er interesserede i at bo med adgang til fællesfaciliteter og nærvær med andre. I dag findes der ifølge Realdania blot 7.000 boliger af denne type henvendt seniorer.

”Vi er glade for købet af arealet, og vi er allerede i gang med at forberede projektet. Vi kan ikke fortælle så meget i detaljer – men vi er snart klar til at præsentere et nyt koncept, som vi lancerer på Solsikkevænget i Silkeborg under navnet ”Holmsø”. Det bliver fremtidens bofællesskab og kommer til at revolutionere måden, man bor på, med fokus på ”det gode liv”.  Det bliver et bofællesskab der er tiltænkt beboere på 55+, som kan leve det gode liv under overskrifterne "frihed, tryghed og fællesskab,” siger Jonas Dørken fra EjendomsInvestering A/S. 

Han fortæller, at der snart lanceres en hjemmeside, hvor man kan følge med i projektet og skrive sig op til boligerne. 

Holmsø Boligresort
Foto:Holmsø. beliggende i Silkeborg, vil bestå af otte sammenhængende bygninger i højde fra tre til seks etager. (illustration af Aarts Architects)