Vurdering af andelsboliger

Ved I, hvad jeres andelsforening er værd? Vi sikrer jer en en valuarvurdering nemt, hurtigt og uden store omkostninger.

Valuarvurderingen giver jer den reelle, aktuelle vurdering af andelsforeningens ejendom og kan derfor være med til at bestemme andelenes maksimalpriser.  

Vurderinger_web

Skal vi vurdere jeres andelsboligforening? 

Det er vores erfaring hos Property Advice, at et stigende antal foreninger vælger valuarvurderingen, da man ikke finder de offentlige vurderinger retvisende. 

Hos Property Advice håndterer vi hvert år mange vurderinger, og vi sikrer altid, at kvaliteten og værdien lever op til målet med en valuarvurdering.

Vi vil gerne give jer en nærværende oplevelse, og derfor besigtiger vores diplomvaluar selv jeres ejendom - så I på såvel kort som lang sigt giver andelsboligforeningen det bedst mulige grundlag og resultat.

Skal vi kontakte jer med et tilbud inden for 24 timer? 

Ny lovgivning: det skal I vide

Folketinget vedtog den 23. februar 2021 en ændring af ejendomsvurderingsloven, der medfører, at der fremover ikke bliver udarbejdet offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger.

Klik her og læs mere om, hvad det betyder for jeres andelsboligforening. 

Hvad er en valuarvurdering? 

Vurderingen foretages af en diplomvaluar, som baseret på forskellige faktorer giver sin vurdering af ejendommens værdi som udlejningsejendom. Fordi man betragter ejendommen som udlejningsejendom i vurderingen, vil prisstigningerne ikke nødvendigvis følge med generelle prisstigninger på ejerboligmarkedet, og dette er vigtigt at holde sig for øje. 

Yderligere faktorer, der påvirker vurderingen er blandt andet ejendommens beliggenhed, stand, størrelse med videre. Valuaren vil i processen komme ud og besigtige ejendommen, og gennemgå den for at give en så nøjagtig vurdering som muligt.

En valuarvurdering er en godkendt metode at sætte andelskronen efter i en forening, og kan derfor være med til at bestemme andelenes maksimalpriser. 

3