Engvej 7, 8530 Hjorthøj
Engvej 7, 8530 Hjorthøj (2)
Engvej 7, 8530 Hjorthøj (3)
Engvej 7, 8530 Hjorthøj (4)
Engvej 7, 8530 Hjorthøj (5)
Salg
Grund
Tæt/lav bolig
Etagebolig

+ 13.000 lokalplanlagte byggeretsmeter i Aarhus Kommune

Engvej 7, Mejlby, 8530 Hjortshøj

Kr. 20.000.000

Bebyggelse
40%

Grundareal
47.365 m2

Byggeretsmeter
13.030 m2

Pris byggeretsmeter
1.535 kr./m2

I Mejlby, 20 km. fra Aarhus Domkirke, er der 13.030 lokalplanlagte byggeretsmeter til tæt/lav boliger og etageboliger med vandrette lejlighedsskel ved fuld udnyttelse.

Byggeretten sælges momsfrit i selskabet Engvej 7 ApS. Evt. udskudt skat passiveres 100 % i overdragelsesbalancen.

Der er foretaget arkæologisk forundersøgelse og frigjort af Moesgaard museum.

Mejlby og Hårup er stort set vokset sammen de seneste år, hvorfor de deler skole, daginstitution og fritidsaktiviteter. Der er opført en del nye parcelhus i området, hvor grundene blev udstykket og solgt af Aarhus Kommune.

I de nærtliggende byer Trige og Spørring er der de seneste år bygget en betydelig mængde nye og eftertragtede boliger til udlejning og detailsalg. Desuden er byerne nord for Djursmotorvejen generelt eftertragtet, herunder Lisbjerg, Elev/Nye, Lystrup, Hjortshøj og Skødstrup.

I Trige og Spørring er der i seneste par år handlet nyere tæt/lav boliger i niveauet 24.00-28.000 pr. m². Udlejningsniveauet i samme område ligger i intervallet kr. 1.100-1.300 pr. m² for sammenlignelige boliger

 

Hent prospektet via formularen her på siden og se alle relevante detaljer om grunden.

Matrikeloplysninger

Matrikelnummer: 5t

Lokalplan: 1159 "Boligområde, Engvej 7 Mejlby"

Anvendelse: Boligbebyggelse